Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

  1. Đậu Tương tháng 7

Biểu đồ đậu tương kỳ hạn tháng 7 ngày 04/06/2021

Đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua giảm khá sâu về vùng 1548. Stoch đang cắt xuống sát vùng quá bán. Mục tiêu giảm giá tiếp theo là về vùng 1530. Hỗ trợ gần nhất là vùng giá 1540. Mọi người có thể canh bán khi đậu tương “gãy” vùng 1540 này.

2. Khô đậu tương tháng 7

Biểu đồ khô đậu tương kỳ hạn tháng 7 ngày 04/06/2021

Khô đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 390. Stoch đang ở vùng quá bán. Mục tiêu giảm tiếp theo là về vùng hỗ trợ cũ là vùng 382. Mọi người có thể canh khô đậu tương hồi lên vùng 393 rồi bán xuống.

3. Dầu đậu tương tháng 7

Biểu đồ dầu đậu tương kỳ hạn tháng 7 ngày 04/06/2021

Dầu đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua giảm rất mạnh về vùng 68.87. Stosch đang cắt xuống ở trên trung bình. Dầu đậu đã gãy khỏi vùng hỗ trợ mạnh là vùng 70.00, mục tiêu giảm tiếp theo là về vùng 67.70. Mọi người có thể canh bán dầu đậu tương khi giá hồi lên vùng kháng cự cũ là vùng 70.00.

4. Ngô tháng 7

Biểu đồ ngô kỳ hạn tháng 7 ngày 04/06/2021

Ngô tháng 7 kết phiên hôm qua giảm khá sâu về vùng 660. Stoch đang ở vùng quá bán, và đây cũng là vùng hỗ trợ khá mạnh của ngô. Nếu thủng vùng 660 thì khả năng giá sẽ còn giảm về 648. Mọi người có thể canh bán khi ngô giá thủng vùng 660 này.

5. Lúa mỳ tháng 7

Biểu đồ lúa kỳ hạn tháng 7 ngày 04/06/2021

Lúa mì tháng 7 kết phiên hôm qua cũng giảm về vùng 676. Stoch đang ở vùng quá bán. Vùng kháng cự gần nhất là vùng 680 và hỗ trợ gần nhất là vùng 660. Tạm thời, mọi người nên đứng ngoài theo dõi thêm đợi phản ứng giá của lúa mì tại vùng này, đợi có xu hướng rõ ràng rồi hãy vào lệnh.

6. Đường thô tháng 7

Biểu đồ đường thô kỳ hạn tháng 7 ngày 04/06/2021

Đường thô tháng 7 kết phiên hôm qua  giảm khá mạnh về vùng 17.38. Stoch đang cắt xuống ở trên trung bình. Hiện tại đường đã vào xu hướng giảm ngắn hạn. Vùng kháng cự gần nhất là vùng 17.50, vùng hỗ trợ tiếp theo là vùng 17.27. Mọi người có thể canh bán khi đường hồi lên vùng 17.50

 7. Cà phê Robusta tháng 7

Biểu đồ Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7 ngày 04/06/2021

Cà phê Robusta kết phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 1592. Kết phiên hôm qua cà phê Robusta hình thành 1 cây nến đảo chiều. Stoch đang cắt xuống từ vùng quá mua. Hỗ trợ gần nhất là vùng 1550. Xu hướng cà phê vẫn là tăng. Có khả năng cà phê sẽ điều chỉnh về vùng 1550. Mọi người có thể canh giá hồi về vùng này rồi mua lên.

8. Dầu cọ tháng 8

Biểu đồ dầu cọ kỳ hạn tháng 8 ngày 04/06/2021

Dầu cọ tháng 8 MPOQ21 kết phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 4150. Dầu cọ có thể nhảy gap tiếp sáng nay do mã dầu dậu giảm mạnh đêm qua. Mọi người quan sát thêm với dầu cọ. Đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

9. Cacao tháng 7

Biểu đồ Cacao kỳ hạn tháng 7 ngày 04/06/2021

Cacao tháng 7 kết phiên hình giảm về vùng 2403. Ca cao hiện đang tích luỹ trong mô hình chiếc hộp biên độ trong khoảng từ 2400 – 2444. Mọi người có thể quan sát giá Cacao tại vùng này, đợi Cacao xác nhận rõ xu hướng hãy vào lệnh.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website giacatloi.net.vn để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!